Pojištění mobilního telefonu

V ČEM SPOČÍVÁ SLUŽBA POJIŠTĚNÍ MOBILNÍHO TELEFONU?

Pojištění mobilního telefonu se vztahuje na jeho neúmyslné poškození, odcizení a zneužití v případě odcizení. Zákazník si toto pojištění může sjednat při koupi výrobku přímo u prodejce.

Pojištění mobilního telefonu lze sjednat na 12 nebo 24 měsíců ve variantě pojištění STANDARD nebo TOP.

V případě pojistné události má zákazník nárok na opravu přístroje v servisu či nový výrobek.

CO ZAPLATÍ POJIŠŤOVNA A CO PLATÍ ZÁKAZNÍK?

Pojistné plnění je zákazníkovi hrazeno do výše časové ceny výrobku.

Pojišťovna uhradí náklady na opravu výrobku (včetně náhradních součástek) a jeho doručení ze servisu zpět k zákazníkovi. V případě nového výrobku pojišťovna uhradí náklady na nový přístroj a jeho doručení zákazníkovi.

Zákazník hradí náklady na dopravu poškozeného přístroje do servisu a nízkou spoluúčast při převzetí výrobku, a to ve výši 10% z pojistného plnění.

PÉČE O MOBILNÍ PŘÍSTROJ - VE DVOU VARIANTÁCH

STANDARD

Náhodné poškození

- může být způsobené pádem, vniknutím kapaliny do el.částí, mechanickým poškozením během přepravy zákazníkovi a vniknutím cizích předmětů do výrobku. Základní varianta STANDARD nekryje poškození displeje a jeho dotykové vrstvy

Odcizení

- ztráta výrobku v důsledku loupeže nebo krádeže vloupáním (do motorového vozidla)

Zneužití mobilního telefonu

- Pojišťovna hradí náklady vzniklé v době po odcizení, související s hovory a staženými daty, včetně nákladů na blokaci SIM karty, do limitu 3 500Kč

Varianta STANDARD lze sjednat na 12 měsíců.

TOP

Zákazník má nárok na všechny 3 druhy pojištění tak, jako ve variantě STANDARD.

V případě náhodného poškození se navíc pojištění vztahuje na poškození displeje a dotykové vrstvy mobilního telefonu

Varianta TOP lze sjednat buď na 12 nebo 24 měsíců.

O SPOLEČNOSTI

Skupina AGA International SA patří do finanční skupiny ALLIANZ SE a je světovou jedničkou v oblasti asistenčních služeb, cestovního pojištění a zákaznických služeb. Tato francouzská společnost působí na 5 kontinentech, ve 34 zemích světa. V České republice a na Slovensku zastřešuje pod společnou značkou dvě společnosti:

Mondial Assistance s.r.o. se od svého založení v roce 1997 specializuje na poskytování kvalitních asistenčních, informačních a dalších souvisejících služeb.

AGA International SA - odštěpný závod zahraniční právnické osoby od roku 2007 rozvíjí nabídku vlastních produktů cestovního a speciálního pojištění.

levý bok
pravý bok